Kancelaria Notarialna Notariusz Piotr Banach

Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 28, Telefon +48 607 201 567

Kancelaria Notarialna Notariusz Piotr Banach

Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 28, Telefon +48 607 201 567

Kancelaria Notarialna Notariusz Piotr Banach

Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 28, Telefon +48 607 201 567

Kancelaria Notarialna Notariusz Piotr Banach

Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 28, Telefon +48 607 201 567

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

 

NOTARIUSZ CENNIK / OPŁATY

Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych określa Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.), m.in. zależy ono od charakteru dokonywanej czynności i jej rodzaju, jak również stanu prawnego – szczegółowe informacje na temat wynagrodzenia można uzyskać w naszej Kancelarii Notarialnej osobiście lub telefonicznie.

Notariusz Częstochowa

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami (popularnie nazywana ustawą o podatku VAT) do każdego wynagrodzenia pobieranego od czynności notarialnej doliczany jest podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej 23%.

Ponadto jako notariusz zobowiązany jestem do pobierania

a/ na rzecz Skarbu Państwa, czy też odpowiedniej Gminy podatków:

- od czynności cywilnoprawnej, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych z późniejszymi zmianami,

- od spadków i darowizn, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku z późniejszymi zmianami.

b/ na rzecz właściwego Sądu Rejonowego opłat sądowych, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z późniejszymi zmianami, związanych z odpowiednimi wpisami w księgach wieczystych

gplus 32